Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen starter med spisning. 

Dagsorden iht. vedtægter:

 

1.        Valg af dirigent.
2.        Bestyrelsens beretning.
3.        Revisors beretning
4.        Fremlægning af revideret regnskab.
5.        Budget
6.        Behandling af indkomne forslag.
7.        Valg til bestyrelsen
8.        Eventuelt

 

Punkter til drøftelse med input fra bestyrelsen:

 

  • Opfølgning på medlemsundersøgelse
  • Træning, turledere og tovholdere
  • Velkomst og aktiviteter for nye medlemmer og målgrupper, f.eks. begyndere, yngre, kvinder m.m.
  • Bakkeløbet
  • Kommunikation, markedsføring og brug af sociale medier 

 

 Vi opfordrer alle, der vil og kan bidrage til at melde sig til bestyrelsen eller som frivillig.

 

Valg til bestyrelsen:

På valg er:

Anders Vindfeldt-Bottke - genopstiller ikke

Jan S. Pedersen (Næstformand), genopstiller

Jeannie Klindrup (Kasserer) – genopstiller


Ikke på valg

Niels Lund – (Formand)

Lone Haubjerg Toft (Sekretær)

Jess Attermann

Susanne Holmark

 

Derudover skal vælges

Suppleant til bestyrelsen, p.t. Preben Thykier

Suppleant til bestyrelsen, p.t. Søren Jepsen

Revisor: p.t. Carsten Toftgaard

Revisorsuppleant: p.t. Kurt Kamp

Tilmeldte
25 /100
Tilmeldingsfrist
10.11.2019
Tidspunkt
13.11.2019 kl. 18.30 - 13.11.2019 kl. 21.00
Sted
ByMakers ApS
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Vores Sponsorer