Tdiligere års referater kan findes under Forum, Nyheder 
 
Referat af ordinær generalforsamling i Skanderborg Cykelklub, afholdt onsdag den 13. november 2019 ved Bymakers ApS, Godthåbsvej 8660 Skanderborg
 
Referent: Lone Hauborg Toft  
 
Punkt 1: Valg af dirigent.
Finn Yding Sørensen vælges enstemmigt som dirigent
 
Punkt 2: Bestyrelsens beretning.
Formanden fremlægger bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt godkendt.
Slides fra beretning er udsendt per mailtil alle medlemmer.
 
Punkt 3: Revisors beretning
Revisor er ikke til stede. Regnskab er underskrevet af revisor. Det tages til efterretning af Generalforsamlingen.
 
Punkt 4: Fremlægning af revideret regnskab.
Kassereren fremlægger regnskab, som blev enstemmigt godkendt.
 
Punkt 5: Budget
Kassereren beretter, at der kutymemæssigt ikke er udarbejdet budget. Det tages til efterretning af Generalforsamlingen.
 
Punkt 6: Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen forslag.
 
Punkt 7: Valg til bestyrelsen
Efter genvalg til Jan S. Pedersen og Jeannie Klindrup består den nye bestyrelse af 6 personer. Parenteser er nuværende titler. Bestyrelsens konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.
▪ Niels Lund – (Formand)
▪ Jan S. Pedersen (Næstformand
▪ Jeannie Klindrup (Kasserer)
▪ Lone Haubjerg Toft (Sekretær)
▪ Jess Attermann
▪ Susanne Holmark
 
Der er genvalg til suppleanter og revisor
▪ Suppleant til bestyrelsen, Preben Thykier
▪ Suppleant til bestyrelsen, Søren Jepsen
▪ Revisor: Carsten Toftgaard
▪ Revisorsuppleant: Kurt Kamp
 
Punkt 8: Eventuelt
Under punkt 8 diskuteres længe og konstruktivt idéer og forslag til træningsprogrammer og metoder, herunder muligheden for nedsættelses af et trænerudvalg, opkvalificering af tovholdere og turledere med kaptajns- og trænerkurser.
 
Der er ønske fra flere medlemmer om værkstedskurser, teknikkurser og klubaften med fokus på sikkerhed m.m.
 
Alle medlemmer opfordres til at komme med input direkte til bestyrelsen.

Vores Sponsorer