Tilmeldte
15
Navn Bemærkning
Anne-Mette Andersen
Charlotte Bottke
Helle Vistisen
Henrik Andersen
Henrik Riis
Jeannie Klindrup
Jes sejer Pedersen
Kasper Bodenhoff Klasrup
Lone Toft
Niels Lund
Per Christensen
Søren Jepsen
Tommy Køhler
Tonny Rasmussen
Trine Rasmussen